"Ariana"- trochę sutaszu


Trochę sutaszu na wyrabianie cierpliwości. W rzeczywistości są bardziej... połyskujące.
***
A bit of soutache to train my patience. In reality they're more... sparkly.

Komentarze